MAC Auditor

Spółki prawa handlowego - przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd sprawozdania finansowego to prostsza i szybsza od badania sprawozdania finansowego metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję. Jest to czynność rewizji finansowej realizowana zgodnie z odpowiednio Krajowym Standardem Rewizji FinansowejPrzeglądu (KSRFKSP) 2400 lub KSRF KSP 2410, której celem jest uzyskanie przez biegłego rewidenta ograniczonej pewności, przede wszystkim poprzez kierowanie zapytań i przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących tego, czy półroczne sprawozdanie finansowe jednostki jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, umożliwiających sformułowanie wniosku na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej oraz sporządzenie raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jako całości. W wyniku przeprowadzonego przeglądu biegły rewident wydaje raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.

 

Dlaczego wartą zlecić usługę przeglądu?

  • dla banku, dla kontrahentów, dla rady nadzorczej, by zyskać większą pewność, że firma działa prawidłowo i jest wiarygodna.
  • dla właściciela, który powierza zarządzanie firmą, by zyskać większą pewność, że majątek firmy przekazano w dobre ręce.
  • dla zarządzającego, który potrzebuje zewnętrznej, niezależnej perspektywy eksperta, który na co dzień przygląda się setkom innych przedsiębiorstw i doskonale wskazuje ryzyka podatkowe, księgowe i prawne.
  • przegląd, w odróżnieniu od badania sprawozdania finansowego, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego.
  • przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy.
  • cena przeglądu jest znacznie niższa niż pełnego badania sprawozdania finansowego

 

Na czym polega usługa przeglądu?

  • przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych.
  • biegły rewident pozyskuje również informacje od kierownictwa i pracowników jednostki.
  • biegły rewident nie wskazuje braków w firmie, skupia się na obszarach ryzyka.
  • usługa kończy się przedstawieniem raportu podpisanego przez biegłego rewidenta

 

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl