Publikacje

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I i II

MAC/Difin, Warszawa 2006

TOM PIERWSZY poświęcony jest problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Przedstawiono w nim na wstępie rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, czyli takie, które obejmują proces systematycznego identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach. Następnie omówiono odmienny od systematycznego rachunku kosztów sposób pomiaru kosztów i korzyści dla celów podejmowania racjonalnych decyzji. W kolejnych rozdziałach tego tomu zaprezentowany został sposób wykorzystania informacji o kosztach.

Praca została nagrodzona nagrodą Rektora Szkoły Głównej Handlowej, zespołową I stopnia

Kluczowe hasła

  • podstawowe pojęcia związane z kosztami oraz rachunkiem kosztów,
  • rozwiązania tradycyjnego rachunku kosztów,
  • rachunek kosztów zmiennych i rachunek kosztów działań,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji krótkookresowych,
  • wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością,
  • zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii,
  • wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji o cenach,

Nasilająca się konkurencja, zmiany struktury kosztowej jednostek gospodarczych, rosnące wymagania inwestorów są nośnikiem nowych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz zwiększają znaczenie rachunkowości w zarządzaniu strategicznym. Wiele z nowych rozwiązań uzupełnia bądź zastępuje rozwiązania klasyczne. Obecnie na rynku jest niewiele opracowań, które w prosty, a jednocześnie kompleksowy sposób przedstawiają zarówno klasyczne, jak i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Opracowanie "Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów" w dużym stopniu wzbogaca dotychczasową ofertę. Podstawową zaletą podręcznika jest jego kompleksowość.
fragment recenzji prof. Zbigniewa Messnera

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl