MAC Auditor

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

 • Zrozumieć sprawozdanie finansowe: koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów:
 • Szpitale wykażą lepszy wynik finansowy: Gazeta Prawna
 • Szpitale potrzebują rachunku kosztów: Gazeta Prawna
 • Jak w kryzysie poprawić sprawozdawczość finansową?: Rzeczpospolita
 • Zawód rewidenta jest mniej opłacalny: Gazeta Prawna
 • Resort zdrowia poprawia przepisy rachunkowe aby ukryć straty ZOZ: Gazeta Prawna
 • Publiczne szpitale dostały narzędzie do liczenia kosztów: Gazeta Prawna
 • Zawód rewidenta wykonuje połowa uprawnionych: Gazeta Prawna
 • Komisja egzaminacyjna musi rozpatrzyć wniosek kandydata na biegłego rewidenta: Gazeta Prawna
 • Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku o egzamin na biegłego rewidenta: Gazeta Prawna
 • Egzaminu na biegłego rewidenta można uniknąć: Gazeta Prawna
 • Od kilku lat egzaminy na biegłych rewidentów zdaje od 10 do 60 proc. kandydatów: Gazeta Prawna
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej będą stosował rachunek kosztów: Gazeta Prawna
 • Sprawozdania finansowe mają być bardziej użyteczne i wiarygodne dla inwestorów: Gazeta Prawna
 • Kandydat na Biegłego Rewidenta musi uzyskać 60 proc. punktów: Gazeta Prawna
 • Trzeba więcej czasu na zdobycie tytułu rewidenta: Gazeta Prawna
 • Księgowość organizacji pozarządowych będzie uproszczona: Gazeta Prawna
 • W bilansie części zamienne ujmuje się jako zapasy: Gazeta Prawna
 • Koszty będą stanowiły podstawę ustalania cen świadczeń zdrowotnych: Gazeta Prawna
 • Fachowa wiedza wymaga praktyki księgowej: Gazeta Prawna
 • Z inwestycją muszą wiązać się ekonomiczne korzyści: Gazeta Prawna
 • Przepisy dyskryminują niektórych księgowych: Gazeta Prawna
 • W sprawozdaniu nie można zawyżać przychodu: Gazeta Prawna
 • Wycena budynków mało wiarygodna: Gazeta Prawna
 • Nowe przepisy nie będą spójne ze standardami: Gazeta Prawna
 • Większa odpowiedzialność już w 2008 roku: Gazeta Prawna
 • Zmiany w rachunkowości nie zakończą kryzysu: Gazeta Prawna
 • Rola Balanced Scorecard w identyfikacji i pomiarze najlepszych praktyk biznesowych: CiRZ
 • Spółki będą sporządzać dodatkowe zestawienie: Gazeta Prawna
 • Uproszczenia dla małych firm są konieczne: Gazeta Prawna
 • Konieczna debata nad systemem rachunkowości: Gazeta Prawna
 • Nadzór zależny od ministerstwa: Gazeta Prawna
 • Odpisy będą tylko kosztem operacyjnym: Gazeta Prawna
 • Standardy również dla oddziałów spółek: Gazeta Prawna
 • Spółki ujawnią więcej informacji: Gazeta Prawna
 • Będzie łatwiej ewidencjonować rezerwy: Gazeta Prawna

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl