MAC Auditor

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

 • Zrozumieć sprawozdanie finansowe: koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów:
 • Szpitale wykażą lepszy wynik finansowy: Gazeta Prawna
 • Szpitale potrzebują rachunku kosztów: Gazeta Prawna
 • Jak w kryzysie poprawić sprawozdawczość finansową?: Rzeczpospolita
 • Zawód rewidenta jest mniej opłacalny: Gazeta Prawna
 • Resort zdrowia poprawia przepisy rachunkowe aby ukryć straty ZOZ: Gazeta Prawna
 • Publiczne szpitale dostały narzędzie do liczenia kosztów: Gazeta Prawna
 • Zawód rewidenta wykonuje połowa uprawnionych: Gazeta Prawna
 • Komisja egzaminacyjna musi rozpatrzyć wniosek kandydata na biegłego rewidenta: Gazeta Prawna
 • Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku o egzamin na biegłego rewidenta: Gazeta Prawna
 • Egzaminu na biegłego rewidenta można uniknąć: Gazeta Prawna
 • Od kilku lat egzaminy na biegłych rewidentów zdaje od 10 do 60 proc. kandydatów: Gazeta Prawna
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej będą stosował rachunek kosztów: Gazeta Prawna
 • Sprawozdania finansowe mają być bardziej użyteczne i wiarygodne dla inwestorów: Gazeta Prawna
 • Kandydat na Biegłego Rewidenta musi uzyskać 60 proc. punktów: Gazeta Prawna
 • Trzeba więcej czasu na zdobycie tytułu rewidenta: Gazeta Prawna
 • Księgowość organizacji pozarządowych będzie uproszczona: Gazeta Prawna
 • W bilansie części zamienne ujmuje się jako zapasy: Gazeta Prawna
 • Koszty będą stanowiły podstawę ustalania cen świadczeń zdrowotnych: Gazeta Prawna
 • Fachowa wiedza wymaga praktyki księgowej: Gazeta Prawna
 • Z inwestycją muszą wiązać się ekonomiczne korzyści: Gazeta Prawna
 • Przepisy dyskryminują niektórych księgowych: Gazeta Prawna
 • W sprawozdaniu nie można zawyżać przychodu: Gazeta Prawna
 • Wycena budynków mało wiarygodna: Gazeta Prawna
 • Nowe przepisy nie będą spójne ze standardami: Gazeta Prawna
 • Większa odpowiedzialność już w 2008 roku: Gazeta Prawna
 • Zmiany w rachunkowości nie zakończą kryzysu: Gazeta Prawna
 • Rola Balanced Scorecard w identyfikacji i pomiarze najlepszych praktyk biznesowych: CiRZ
 • Spółki będą sporządzać dodatkowe zestawienie: Gazeta Prawna
 • Uproszczenia dla małych firm są konieczne: Gazeta Prawna
 • Konieczna debata nad systemem rachunkowości: Gazeta Prawna
 • Nadzór zależny od ministerstwa: Gazeta Prawna
 • Odpisy będą tylko kosztem operacyjnym: Gazeta Prawna
 • Standardy również dla oddziałów spółek: Gazeta Prawna
 • Spółki ujawnią więcej informacji: Gazeta Prawna
 • Będzie łatwiej ewidencjonować rezerwy: Gazeta Prawna

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Zaufali nam


Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 9

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 17

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 21

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 25

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 33

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 49

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 53

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 57

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 61

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 65

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl