MAC Auditor

Blog

Blog eksperta rachunkowości

Ulotka IFAC - Usługi Biegłych Rewidentów

Biegli Rewidenci świadczą usługi sprawozdawczości finansowej obejmujące badania, przeglądy i kompilacje oraz inne uzgodnione procedury. O tym jak mogą się one przysłużyć przedsiębiorcom można się dowiedzieć z najnowszej broszury informacyjnej przygotowanej przez IFAC.

Nowa ustawa o Biegłych Rewidentach

Dnia 21 czerwca 2017 roku weszła w życia ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089), zastępując tym samym poprzednią ustawę.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności (ciąg dalszy) na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym - część III

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

Należności rodzą ryzyko niewpłynięcia części bądź całości środków od dłużników. Koszt związany z tym ryzykiem należy uwzględnić w okresie, w którym miało miejsce powstanie należności (np. sprzedaż kredytowa), nawet jeżeli do końca tego okresu należność nie zostanie uznana za nieściągalną.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

Spółka akcyjna X w następujący sposób opisała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego przyjętą politykę rachunkowości w zakresie należności: „Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia terminach płatności, które nie są notowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności o terminie wymagalności nie przekraczającym 12 miesięcy zaliczane są do aktywów obrotowych. Pożyczki i należności są wyceniane w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

Podstawowym przedmiotem działalności spółki X jest projektowanie kolekcji odzieży, produkcja oraz sprzedaż odzieży i dodatków pod marką firmy we własnej sieci salonów. Duży udział w wartości majątku spółki X mają zapasy (ok. 25%) i dlatego od tej pozycji sprawozdania rozpoczniemy omówienie wpływu przyjętej polityki rachunkowości.

Czynniki kształtujące sprawozdanie finansowe - Część 2

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

Polityka rachunkowości – narzędzie wiarygodnego prezentowania informacji o sytuacji finansowej firmy czy kreowania jej wizerunku finansowego w sposób skłaniający do oczekiwanych zachowań

Czynniki kształtujące sprawozdanie finansowe - Część 1

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1, (International Financial Reporting Standards 2013, IAS 8 par.5) definiuje politykę rachunkowości jako ”specyficzne zasady, prawidła, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych”.

Sprawozdanie finansowe – wiarygodne źródło informacji o sytuacji finansowej firmy czy kreowanie jej wizerunku finansowego w sposób skłaniający do oczekiwanych zachowań?

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

Sprawozdania finansowe stanowią obecnie główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że pomimo wielu wad, są one bardzo praktycznym narzędziem pozwalającym na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych.

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099338, NIP 1180064610
2) Inspektor Ochrony Danych – Natalia Twarowska. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Zaufali nam


Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 9

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 17

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 21

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 25

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 33

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 49

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 53

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 57

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 61

Warning: Use of undefined constant width - assumed 'width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /templates-module/template-customers.php on line 65

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl