Praktyki w Audycie

Oferty pracy

Praktyki w Audycie

Praktyki: dział audytu

Informacja o praktykach i zasadach rekrutacji

Praktykanci uczestniczą w pracach zespołów audytowych przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych spółek i funduszy inwestycyjnych. Okres praktyk obejmuje lipiec i sierpień w sezonie letnim oraz okres od stycznia do kwietnia w sezonie zimowym. W sezonie letnim od praktykantów oczekujemy całkowitej dyspozycyjności, podczas gdy w sezonie zimowym możliwe jest powiązanie praktyk z zajęciami na uczelni. Większość projektów nie ma charakteru wyjazdowego, a prace odbywają się na terenie Warszawy w biurze Mac Auditor lub siedzibach naszych klientów. Praktyka odbywa się na podstawie umowy zlecenia zawieranej na okres praktyki.

Do kogo skierowane są praktyki?

  • Studenci uczelni ekonomicznych, którzy w okresie praktyk są studentami II – V roku studiów oraz:
  • interesują się tematyką rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz finansów
  • osiągają bardzo dobre wyniki na studiach
  • znają bardzo dobrze arkusz kalkulacyjny Microsoft Excelposiadają umiejętność analitycznego myślenia
  • cechują się wysokim poziomem kultury osobistej oraz komunikatywnością
  • potrafią efektywnie pracować w zespole, również pod presją czasu

Proces rekrutacji:
Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy:
1. Analiza aplikacji Wymagane dokumenty obejmują formularz aplikacyjny, CV oraz list motywacyjny.
2. Testy kompetencji W ramach testów weryfikowana jest podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności logicznego myślenia – etap testów dotyczy tylko osób aplikujących po raz pierwszy o praktyki w Mac Auditor
3. Rozmowa kwalifikacyjna Osoby zakwalifikowane po pierwszych dwóch etapach zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną z Partnerem. Wybranym osobom przedkładamy ofertę praktyk.

Praca w Mac Auditor:
Oferujemy płatne praktyki, w trakcie których studenci uczestniczą w kilku/kilkunastu projektach audytowych. Zakres wykonywanych czynności pozwala uzyskać ogólną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz zasad wykonywania czynności rewizji finansowej. Jednocześnie bezpośrednia współpraca z naszymi klientami umożliwia poznanie realiów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Najlepszym praktykantom, zainteresowanym rozwojem zawodowym w obszarze rachunkowości lub audytu oferujemy stałą współpracę oraz możliwość realizacji uprawnień biegłego rewidenta.

APLIKUJ!

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ulotka IFAC - Usługi Biegłych Rewidentów

Biegli Rewidenci świadczą usługi sprawozdawczości finansowej obejmujące badania, przeglądy i kompilacje oraz inne uzgodnione procedury. O tym jak mogą się one przysłużyć przedsiębiorcom można się dowiedzieć z najnowszej broszury informacyjnej przygotowanej przez IFAC.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl