Praktyki w Audycie

Oferty pracy

Praktyki w Audycie

Praktyki: dział audytu

Informacja o praktykach i zasadach rekrutacji

Praktykanci uczestniczą w pracach zespołów audytowych przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych spółek i funduszy inwestycyjnych. Okres praktyk obejmuje lipiec i sierpień w sezonie letnim oraz okres od stycznia do kwietnia w sezonie zimowym. W sezonie letnim od praktykantów oczekujemy całkowitej dyspozycyjności, podczas gdy w sezonie zimowym możliwe jest powiązanie praktyk z zajęciami na uczelni. Większość projektów nie ma charakteru wyjazdowego, a prace odbywają się na terenie Warszawy w biurze Mac Auditor lub siedzibach naszych klientów. Praktyka odbywa się na podstawie umowy zlecenia zawieranej na okres praktyki.

Do kogo skierowane są praktyki?

  • Studenci uczelni ekonomicznych, którzy w okresie praktyk są studentami II – V roku studiów oraz:
  • interesują się tematyką rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz finansów
  • osiągają bardzo dobre wyniki na studiach
  • znają bardzo dobrze arkusz kalkulacyjny Microsoft Excelposiadają umiejętność analitycznego myślenia
  • cechują się wysokim poziomem kultury osobistej oraz komunikatywnością
  • potrafią efektywnie pracować w zespole, również pod presją czasu

Proces rekrutacji:
Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy:
1. Analiza aplikacji Wymagane dokumenty obejmują formularz aplikacyjny, CV oraz list motywacyjny.
2. Testy kompetencji W ramach testów weryfikowana jest podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności logicznego myślenia – etap testów dotyczy tylko osób aplikujących po raz pierwszy o praktyki w Mac Auditor
3. Rozmowa kwalifikacyjna Osoby zakwalifikowane po pierwszych dwóch etapach zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną z Partnerem. Wybranym osobom przedkładamy ofertę praktyk.

Praca w Mac Auditor:
Oferujemy płatne praktyki, w trakcie których studenci uczestniczą w kilku/kilkunastu projektach audytowych. Zakres wykonywanych czynności pozwala uzyskać ogólną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz zasad wykonywania czynności rewizji finansowej. Jednocześnie bezpośrednia współpraca z naszymi klientami umożliwia poznanie realiów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Najlepszym praktykantom, zainteresowanym rozwojem zawodowym w obszarze rachunkowości lub audytu oferujemy stałą współpracę oraz możliwość realizacji uprawnień biegłego rewidenta.

APLIKUJ!

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl