Blog

Blog eksperta rachunkowości

JAK POPRAWNIE KALKULOWAĆ KOSZT WYTWORZENIA WYROBÓW - CZĘŚĆ I

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska
BLOG PROFESOR GERTRUDY KRYSTYNY ŚWIDERSKIEJ

Rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rachunek kosztów, controling

 “Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 Cykl artykułów:

JAK POPRAWNIE KALKULOWAĆ KOSZT WYTWORZENIA WYROBÓW

Poniższy artykuł  rozpoczyna cykl poświęcony kosztom wytworzenia wyrobów. Nieprawidłowa informacja o kosztach wytworzenia wyrobów wpływa zarówno na  ryzyko zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jak i ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji przez zarządzających. W kolejnych artykułach cyklu postaram się wyjaśnić co to jest koszt, jakie czynniki mają wpływ na wielkość kosztów, dlaczego  popełniane są błędy przy kalkulacji kosztów, jakie są skutki zniekształconych informacji o kosztach i jakie rozwiązania rachunku kosztów należy stosować aby nie popełniać błędów. 

Część I

Co to jest koszt wytworzenia i jak go definiują ustawa o rachunkowości oraz międzynarodowe standardy rachunkowości?

Zarówno ustawa o rachunkowości jak i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 definiują koszt wytworzenia poprzez wskazanie co się składa na (co obejmuje) koszt wytworzenia.

Ustawa o rachunkowości w artykule 28 ust 3 stanowi, że „Koszt wytworzenia obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu”.

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 2 w paragrafie 10 stwierdza, że „na koszt zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione przy doprowadzaniu zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu”.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie co to jest koszt? 

Wytwarzanie wyrobów odbywa się w określonych warunkach (lokalizacja, wyposażenie, technologia i organizacja produkcji, kwalifikacje pracowników itd.) i jest ściśle związane z wykorzystaniem określonych zasobów, czyli m.in. materiałów (surowców), maszyn, urządzeń, pomieszczeń, wykwalifikowanych pracowników, technologii. 

Aby ustalić jaki jest koszt (ile kosztuje) wytworzenia wyrobu trzeba uzyskać informacje o tym jakie zasoby, o jakiej wartości i w jakich ilościach zużyto do wytworzenia wyrobu, czyli:

  • Ile materiałów zużyto i o jakiej wartości;
  • Jacy pracownicy uczestniczyli bezpośrednio i pośrednio (np. pracownicy nadzoru, kierownik produkcji) w procesie produkcji, ile czasu, jakie były ich wynagrodzenia; 
  • Jakie urządzenia wykorzystywano w procesie przetwarzania surowców w gotowe wyroby, jaka była wartość tych urządzeń, jaki był czas ich zaangażowania;
  • W jakich pomieszczeniach odbywała się produkcja, jaka była ich wartość, jaki był czas ich zaangażowania.

Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu niezbędne (celowe) zużycie dostępnych w przedsiębiorstwie  zasobów. Celowe, czyli w przekonaniu, że dzięki temu zużyciu uzyskamy określone korzyści w postaci wyrobów, które zostaną sprzedane po cenach przewyższających koszty.

W literaturze przedmiotu definiuje się koszt jako wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach wykorzystanie (zużycie) zasobów (środków), związanych z prowadzoną w określonych warunkach działalnością, w celu osiągnięcia w bieżącym okresie lub w przyszłości korzyści dla organizacji.

Na kształtowanie się kosztów wytworzenia wyrobów ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest organizacja produkcji. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl