Sobre nosotros

MAC AUDITOR

  • Llevamos operando en el mercado polaco desde nuestro inicio en 1994.
  • La compañía está al cargo de profesionales de alta competencia y cualificación.
  • Estamos autorizados a auditar los estados financieros, registrados en la Cámara Nacional de Auditores con el número 244.
  • La Cámara Nacional de Auditores y la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) supervisan las actividades de nuestra compañía.
  • Nuestro equipo de auditores está formado por 11 profesionales con extensa experiencia en el sector.
  • Tenemos implementado y estamos utilizando el estándar de gestión de calidad ISO 9001:2015 para la provisión de servicios relacionados con la auditoría y revisión de cuentas anuales, otras actividades económicas revisables y servicios relacionados.
  • Tenemos un seguro de pasivo financiero para auditoría por un valor de PLN 2.000.000

Marcas del grupo Mac

LLEVAMOS OPERANDO EN EL MERCADO POLACO DESDE 1994

Mac Auditor lleva a cabo la auditoría de los estados financieros creados en concordancia con los estándares de contabilidad internacionales y polacos.

contacto

Contacta con nosotros

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Documentos

Cómo llegar

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Park Projects Building

Obrzeżna calle 5/8

02-691 Varsovia

Oficina

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl