Experiencia

Mac Group ha existido desde 1994 y se especializa en contabilidad, nómina y servicios de personal, así como la auditoría de estados financieros. Nuestros empleados tienen años de experiencia adquirida mediante el apoyo a fondo durante más de cien entidades de varios tamaños y de diferentes industrias, incluyendo las que operan dentro de los grupos internacionales de capital.


Nuestros clientes:

zero gravity
britain hadley group
klober hpi polska
cephalon
horn distribution
ril: reliance industries limited
sps klima
transit card
szalony klub jeździecki poland park
lotos poligrafia
a.i. polska
orlen s.a.
poczta polska
totalizator sportowy
ferag polska
assecuro
pirania film

Marcas del grupo Mac

LLEVAMOS OPERANDO EN EL MERCADO POLACO DESDE 1994

Mac Auditor lleva a cabo la auditoría de los estados financieros creados en concordancia con los estándares de contabilidad internacionales y polacos.

contacto

Contacta con nosotros

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Documentos

Cómo llegar

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Park Projects Building

Obrzeżna calle 5/8

02-691 Varsovia

Oficina

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl