About us

MAC AUDITOR

  • We have been operating on the Polish market since 1994.
  • The company is managed by highly qualified and competent professionals
  • We are authorized to audit financial statements, registered with the Polish Chamber of Statutory Auditors at number 244.
  • The Polish Chamber of Statutory Auditors and Public Company Accounting Oversight Board PCAOB supervise overall activity of our company.
  • The team of statutory auditors consists of 11 people with extensive expertise and experience.
  • We implemented and we use the quality management system ISO 9001:2015 for the provision of services related to audit and review of financial statements, other financial audit activities and allied services.
  • We have financial audit liability insurance in the amount of PLN 2 000 000.

mac group brands

We have been operating on the Polish market since 1994

Mac Auditor conducts audit of financial statements created in accordance with Polish and international accounting standards.

contact

contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Materials

Access

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Park Projects Building

5 Obrzeżna St, VIII floor

02-691 Warsaw

Office

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl