Publikacje

Ebook - Zrozumieć sprawozdanie finansowe. Materiały do warsztatów

MAC, WYDANIE 1, WARSZAWA 2017

Materiały do warsztatów stanowią praktyczne uzupełnienie książki Zrozumieć sprawozdanie finansowe wydanej przez DIFIN i Mac Consulting. Głównym celem opracowania jest poznanie procesu przygotowania sprawozdania finansowego. Temu służą przede wszystkim rozdziały drugi i trzeci.     

Rozdział drugi został poświęcony wykorzystaniu kont księgowych do rejestracji operacji gospodarczych. Zostały w nim omówione zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych oraz zadania z rozwiązaniami pozwalające sprawdzić zrozumienie tematu. Rozdział trzeci zawiera arkusz kalkulacyjny MS Excel, który pozwala pokazać praktycznie jak przebiega proces rejestracji operacji gospodarczych począwszy od dokumentów potwierdzających wystąpienie operacji, poprzez jej rejestrację w dzienniku i księdze głównej, przygotowanie zestawienia obrotów i sald, a skończywszy na sporządzeniu sprawozdania finansowego. Arkusz ten automatycznie, na podstawie zadekretowanych operacji gospodarczych zestawia bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Arkusz kalkulacyjny MS Excel składa się z pięciu podstawowych arkuszy :

  • wykaz kont i bilans otwarcia, który zawiera wykaz kont dla każdego rozwiązywanego zadania,
  • dziennik, który służy do dekretowania operacji gospodarczych. Dla każdej operacji wprowadza się numer i opis operacji oraz kwotę. Następnie wprowadza się numer konta Wn (Dt) lub konta Ma (Ct). Ostatnia kolumna jest wypełniana wyłącznie dla operacji mających wpływ na przepływy pieniężne,
  • arkusz zestawiający automatycznie bilans,
  • arkusz zestawiający automatycznie rachunek zysków i strat,
  • arkusz zestawiający automatycznie rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią.

Szczególną zaletą tego arkusza kalkulacyjnego jest sprawdzenie czy i jak poszczególne operacje gospodarcze wpływają na bilans, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne jednostki. Możliwość taką dają zadania (z rozwiązaniami) dotyczące przedsiębiorstw: usługowego, handlowego i produkcyjnego.

Rozdział czwarty został poświęcony kalkulacji kosztów wytworzonych produktów w sprawozdawczym (tradycyjnym) i nowoczesnym rachunku kosztów oraz pokazaniu wpływu zastosowanych rozwiązań rachunku kosztów na koszt wytworzenia produktu.

Opracowanie skierowane jest do:

  • studentów,
  • osób pragnących zrozumieć jak powstaje sprawozdanie finansowe,
  • słuchaczy studiów podyplomowych,
  • kandydatów na biegłych rewidentów.

Autorka ma nadzieję, że książka przyczyni się do lepszego zrozumienia sprawozdania finansowego, także od „kuchni”.

Kup Książkę.

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl